Darbo užmokestis


Eil.
Nr.

Pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

2019 m. IV ketv.

2020 m. I ketv.

1.

Administracija

1

1613,33

1604,24

2.

Specialistai ir techniniai darbuotojai

2,2

1348,26

1099,15

3.

Kiti darbuotojai

5

786,28

724,25