Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

UAB "Neringos komunalininkas" lengvasis tarnybinis transportas 2016 m.