Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją įmonėje atsakingas direktoriaus pavaduotojas Artūras Vaičiūnas, tel. 8 682 06377, e-paštas arturas.vaiciunas@nerkom.lt.