Pranešimai apie korupciją

Informuokite apie galimus kyšininkavimo atvejus

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvedė naują „karštosios linijos“ numerį. Asmenys, paskambinę visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, galės anonimiškai pranešti apie galimus kyšininkavimo atvejus.

Dėl korupcijos pasireiškimo atvejų įmonėje, kreipkitės į atsakingą už korupcijos prevenciją direktoriaus pavaduotoją Artūrą Vaičiūną,
tel. 8 682 06377, e-paštas arturas.vaiciunas@nerkom.lt.