Keleivinio uosto paslaugos

  • Ilgalaikės sutartys dėl plaukiojimo priemonių laikymo
  • Uosto teritorijos panaudojimo paslaugos

Su savimi būtina turėti šiuos dokumentus:
  1. laivo bilietą
  2. laivo techninės apžiūros taloną ar laivo tinkamumo plaukioti liudijimą
  3. laivo savininko asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar įmonės registravimo pažymėjimą