Aukcionai

Nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti bendrovės turtą, kurį patikėjimo ar nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja UAB „Neringos komunalininkas“, parduodame viešuose prekių aukcionuose vadovaudamiesi direktoriaus patvirtintomis aukciono taisyklėmis.