Aukcionai

SKELBIMAS

UAB „Neringos komunalininkas“, įmonės kodas 152703524, laikinai stabdo nekilnojamojo turto, esančio L. Rėzos g. 6B, Neringa pardavimą viešame aukcione. Apie naują aukciono datą ir laiką informuosime atskirai.

Dėl informacijos apie parduodamą nekilnojamąjį turtą kreiptis tel. 8 698 40121, dėl turto apžiūros kreiptis į UAB „Neringos komunalininkas“ meistrę Antaniną Šidlauskienę, telefonu 8 686 77246.

Papildoma informacija:

  1. Žemės sklypo dokumentų kopijos.
  2. Žemės sklypo plano kopija.
  3. Statinių NT registro CDB išrašo kopija.
  4. Kanalizacijos perpumpavimo stoties inventorinės bylos kopija.
  5. Kanalizacijos perpumpavimo stoties brėžiniai.
  6. Tualeto inventorinės bylos kopija.
  7. UAB "Neringos komunalininkas" turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės.