Skelbimų sąrašas

2021-02-01

 

UAB „Neringos komunalininkas“, viešo elektroninio aukciono būdu (informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/) parduoda nekilnojamąjį turtą: pastatą - tualetą (unikalus Nr. 2399-7000-6015, pažymėjimas plane 2L1p), esantį G.D. Kuverto g. 1C, Neringoje. Pastato plotas 30,42 m², daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų, statybos metai – 1976 m., rekonstravimo metai – 1998 m.

Turtas yra žemės sklype, kurio adresas G. D. Kuverto 1C, 1E, unikalus Nr. 2301-0001-0055, žemės sklypo plotas 0,0722 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise žemės sklypą valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nuomos teise žemės sklypo dalį (0,0447 ha iš 0,0722 ha) valdo Bendrovė. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje.


Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.

Dalyviai parduodamą Turtą apžiūrėti gali G.D. Kuverto g. 1C, Neringoje, nuo 2021-02-01 iki 2021-02-14, darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 14.00 val., iš anksto suderinus su aukciono sąlygose nurodytu asmeniu.

Pradinė Turto pardavimo kaina – 151 000 (šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis) Eur be PVM.
Mažiausias kainos didinimo intervalas – 2000 (du tūkstančiai) Eur be PVM.
Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 30000 (trisdešimt tūkstančių) Eur be PVM.


Aukcionu metu varžomasi, nurodant kainą be PVM. Parduodamas Turtas PVM neapmokestinamas, pagal LR PVM įstatymo 32 str..

Aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT25 7300 0100 0230 7915, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. Pavedimo kopija turi būti pateikta registruojantis į aukcioną.

Registracijos į aukcioną pradžia 2021-02-15, 0.00 val., pabaiga 2021-02-15, 23.59 val.
Aukciono pradžia 2021-02-23, 9.00 val., pabaiga 2021-02-24, 13.59 val.

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos. Dalyvis pasiūlytos visos Turto kainos, nurodytos dalyvio pasiūlyme, plius PVM (jei jis taikomas) ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą turės sumokėti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT25 7300 0100 0230 7915, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iki atvykdamas pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties.

Notaro ir Turto įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmokės laimėjęs aukcioną dalyvis ir šių išlaidų Pardavėjas nekompensuos.

Daugiau informacijos, susijusios su aukciono procedūromis, suteiks mob. 8 658 13760, el. p.
info@nerkom.lt

Daugiau informacijos apie parduodamą turtą ir aukciono sąlygas: http://www.evarzytines.lt/


Patalpos, Neringoje G. D. Kuverto g. patalpos Nekilnojamo turto skelbimai - Aruodas.lt

Pardavimo viešo elektroninio aukciono būdu sąlygos

 

 

2020-11-16


Pastato-tualeto (30,42 kv.m.) adresu G.D. Kuverto g. 1C, Neringa pardavimo aukcionas laikinai stabdomas. Nustačius naują datą bus pranešta. Norintys gauti pranešimą apie naują datą kviečiami registruotis el. paštu info@nerkom.lt.

 

-------------------------------

 

2020-10-21

 

Neringoje, G.D. Kuverto g. 1C, prie marių parduodamas Pastatas – tualetas (30,42 kv. m.)

0,0447 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 2301-0001-0055, nuomojamas iš valstybės iki 2092-11-30.

Norinčių aukcione įsigyti turtą dalyvių registracijos dokumentai priimami iki 2020 m. lapkričio mėn. 25 d. 12 val., UAB “Neringos komunalininkas” patalpose, adresu Takos g. 45, Neringa, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.

Papildoma informacija el. paštu info@nerkom.lt., mob. tel. +37065813760.

Konkurso sąlygos.

-------------------------------

 

2020-09-14

Pranešame, kad 2020 m. spalio 7 d., 14:00 val. šaukiamas  uždarosios akcinės bendrovės NERINGOS KOMUNALININKAS (toliau – „Bendrovė“), įmonės kodas 152703524, buveinės adresas Taikos g. 45, Neringa neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“). Susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Taikos g. 45, Neringa, 7 kabinete. Akcininkų registravimas vyks nuo 13:30 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2020-10-06, 16:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pastato-tualeto, adresu G. D. Kuverto g. 1C, Neringa pardavimo.

2. Dėl pastato-gelbėjimo stoties, adresu,  Žaliasis kelias 2A, Neringa,  kapitalinio remonto.

Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio susirinkimo apskaitos dieną yra bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus galima susipažinti bendrovės buveinėje Taikos g. 45, Neringa darbo dienomis nuo 2020-09-25 nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Bendrovės vadovas

 

-------------------------------

 

2020-09-07

Išnuomojamos 51,75 kv. m patalpos, esančios Žaliasis kelias 2A, Neringa (unik. Nr. 2398-8001-0018), viešo konkurso būdu Nr. S-57. Konkurso dokumentai:

1. Kvietimas dalyvauti konkurse.


Paskelbimo data: 2020-09-07
Pabaigos data: 2020-09-14

---------------------------------

 

2020-06-03

Išnuomojamos 42,87 kv. m patalpos (pastatas-tualetas), esančios Naglių  g. 29B, Neringa (unik. Nr. 2399-5000-3014), viešo konkurso būdu Nr. S-43. Konkurso dokumentai:

  1. Kvietimas dalyvauti konkurse.
  2. Sutarties projektas.

 

Paskelbimo data: 2020-06-03
Pabaigos data: 2020-06-12

--------------------------------

 

2020-01-21

Išnuomojamas reklamos plotas, ant persirengimo kabinų Neringos paplūdimiuose, viešo konkurso būdu. Konkurso dokumentai:

  1. Kvietimas dalyvauti konkurse.
  2. Reklamos ploto nuomos sutarties projektas.

 

Paskelbimo data: 2020-01-21
Pabaigos data: 2020-01-30

 

UAB „Neringos komunalininkas“, įmonės kodas 152703524, skelbia nekilnojamojo turto, esančio L. Rėzos g. 6B, Neringa pardavimą viešame aukcione.

Aukcionas vyks 2018 m. rugsėjo 11 d. 14.00 val. UAB „Neringos komunalininkas“ administracijos patalpose adresu Taikos g. 45, 93127 Neringa.

Dėl informacijos apie parduodamą nekilnojamąjį turtą kreiptis tel. 8 698 40121, dėl turto apžiūros kreiptis į UAB „Neringos komunalininkas“ meistrę Antaniną Šidlauskienę, telefonu 8 686 77246.

Aukcionas bus vykdomas vadovaujantis UAB „Neringos komunalininkas“ nekilnojamojo turto, esančio L. Rėzos g. 6B, Neringa pardavimo aukciono būdu sąlygomis (pridedama).

Aukciono vedėjas – UAB „Neringos komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas Artūras Vaičiūnas.