Paslaugos

Nuo 2021 m. birželio 1 d. UAB "Neringos komunalininkas" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės veikla sustabdyta.